Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Přihláška na letní provoz Mraveniště

Základní informace

Poskytovatel:            100 chutí, zapsaný ústav

Typ zařízení:             Dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb.

Věk dětí:                    2 - 7 let (předškoláci)

Provozní doba:          7:00 - 16:30 hod

Cena:                        celodenní docházka - 1250 Kč / týden včetně oběda a odpolední svačiny

                                  částečná docházka - 700 Kč / týden včetně oběda 

Kontakt:                     606 470 265 (Stanislava Fedurcová, ředitelka)

                                             608 814 606 (školní mobil)

Platba:                       č.ú.377 4921 309/0800 (do zprávy pro příjemce uvést týden přihlášení)

                                  Platba je nutná provést nejpozději do konce června, 

                                   jinak je přihláška zrušena a místo poskytnuto dalšímu zájemci. 

Minimální počet dětí:  5,     Maximální počet dětí: 12                          

Jméno: 

Jméno:

Telefon:

e-mail:

Dítě

Rodič (zákonný zástupce)

Příjmení:

Příjmení:

Rodné číslo:

Věk: 

Stornopoplatky:

Při zrušení účasti do 4 týdnů před začátkem docházky vracíme celou platbu.

Při zrušení účasti 27 - 14 dní před začátkem docházky vracíme 70% z celkové ceny.

Při odhlášení méně než 13 dnů před termínem nástupu účtujeme poplatek 50% z celkové ceny.

Při odhlášení v den nástupu a den předem účtujeme poplatek 100% z ceny.

V případě nemoci dítěte bude rodičům na základě doložení lékařského potvrzení do 5-ti dnů vrácen účastnický poplatek ve výši 100%.

V případě, že dítě během týdne onemocní, náleží rodičům 50% z poměrné části účastnického poplatku. Tato poměrná část se vypočte jako poměr mezi dny, které se již uskutečnily a dny, které zbývají do ukončení docházky. Je třeba doložit lékařské potvrzení.

Všechna další finanční vyrovnání, která vzniknou během letního provozu, je možné uplatnit písemně na adresu 100 chutí,z.ú. nejpozdějií do 30.9.2021.

 

Přehled týdnů:

Odesláním přihlášky souhlasím s výše uvedenými podmínkami.

Napište čísla vybraných týdnů:

Bookmark and Share

Souhlasíme, aby s našimi osobními údaji a s osobními údaji našich dětí bylo nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. (Ochrana osob. údajů) a následných novelizací.